Giá

đ  –  đ

  • 8990000đ
  • 52890000đ
Nhu cầu sử dụng
Tình trạng
Year
CPU
RAM
Storage
Màn hình
Card Đồ Hoạ

ASUS ExpertBook

Cấu hình :

Core i7-1255U 16GB 1TB FHD
Nhu cầu sử dụngBusiness, van phong CPU: Intel Core i7-1255U RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core i7-1355U 16GB 1TB OLED 2.8K Core i7-1355U 32GB 1TB OLED 2.8K
Nhu cầu sử dụngBusiness, van phong CPU: Intel Core I7 1355U RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Ultra 7 155H 16GB 512GB FHD+ Core Ultra 5 125H 16GB 512GB FHD+
Nhu cầu sử dụngBusiness, van phong CPU: Intel Core Ultra 5 125H RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core i5-1340P 16GB 512GB FHD
Nhu cầu sử dụngBusiness, van phong CPU: Intel Core I5 1340P RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core i5-1340P 16GB 512GB FHD Core i7-1360P 16GB 512GB FHD
Nhu cầu sử dụngvan phong, Business CPU: Intel Core I5 1340P RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core i5-1235U 8GB 512GB FHD
Nhu cầu sử dụngBusiness, van phong CPU: Intel Core I5 1235U RAM: 8GB DDR4

Cấu hình :

Core i3-1315U 8GB 256GB FHD Core i5-1235U 8GB 512GB FHD Core I5 1355U 8GB 512GB FHD Core I5 1355U 16GB 512GB FHD Core i3-1315U 8GB 512GB FHD Core i7-1355U 8GB 512GB FHD
Nhu cầu sử dụngBusiness, van phong CPU: Intel Core i3-1315U RAM: 8GB DDR4

Cấu hình :

Core i3-1315U 8GB 256GB FHD Core i3-1315U 8GB 512GB FHD Core i5-1335U 8GB 256GB FHD Core i5-1335U 8GB 512GB FHD Core i5-1335U 16GB 512GB FHD Core i7-1355U 16GB 512GB FHD Core i7-1355U 8GB 512GB FHD
Nhu cầu sử dụngBusiness, van phong CPU: Intel Core i3-1315U RAM: 8GB DDR4

Cấu hình :

Core i3-1215U 8GB 256GB FHD Core i5-1235U 12GB 256GB FHD
Nhu cầu sử dụngBusiness, van phong CPU: Intel Core i3-1215U RAM: 8GB DDR4

Cấu hình :

Core I5 1135G7 8GB 256GB FHD
Nhu cầu sử dụngBusiness, van phong CPU: Intel Core I5 1135G7 RAM: 8GB DDR4