Giá

đ  –  đ

  • 0đ
  • 32900000đ
Nhu cầu sử dụng
Tình trạng
Year
CPU
RAM
Storage
Màn hình
Card Đồ Hoạ

ThinkPad T14s

Cấu hình :

Core I5 1240P 16GB 512GB FHD+ Core I7 1270P 16GB 512GB FHD+ AMD Ryzen 5 5650U 16GB 512GB FHD Core I5 1240P 16GB 256GB FHD+ AMD Ryzen 7 6850U 32GB 256GB FHD+ Core I7 1270P 32GB 512GB FHD+ AMD Ryzen 7 6850U 16GB 512GB FHD+
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core i5-1240P RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core I7 1355U 16GB 512GB FHD+ Core I7 1355U 16GB 1TB FHD+
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core I7 1355U RAM: 16GB DDR5
Giảm 33%
33,500,000 đ 22,500,000 đ
Bạn tiết kiệm: 11,000,000 đ

Cấu hình :

Core I7 1360P 16GB 512GB FHD+
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core I7 1360P RAM: 16GB DDR5
Giảm 2%
33,500,000 đ 32,900,000 đ
Bạn tiết kiệm: 600,000 đ

Cấu hình :

Core I7 1360P 16GB 512GB FHD+
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core I7 1360P RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core I7 1270P 16GB 512GB FHD+ Core I5 1235U 16GB 256GB FHD+ AMD Ryzen 5 6650U 16GB 256GB FHD+ AMD Ryzen 7 6850U 32GB 256GB FHD+ AMD Ryzen 7 6850U 16GB 512GB FHD+
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core I5 1235U RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core I5 1145G7 16GB 256GB FHD Core I5 1145G7 16GB 512GB FHD AMD Ryzen 5 5600U 16GB 512GB FHD Core I7 1165G7 16GB 512GB FHD AMD Ryzen 7 5850U 16GB 512GB FHD
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core I5 1145G7 RAM: 16GB DDR4

Cấu hình :

Core I5 1135G7 8GB 256GB FHD Core I5 1135G7 16GB 256GB FHD Core I7 1165G7 16GB 512GB FHD Core I7 1165G7 32GB 512GB FHD Core I7 1185G7 32GB 256GB FHD Core I7 1185G7 32GB 1TB FHD
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core I5 1135G7 RAM: 8GB DDR4

Cấu hình :

Core I5 10210U 16GB 256GB FHD Core I5 10210U 16GB 512GB FHD Core I7 10510U 16GB 256GB FHD Core I7 10610U 16GB 512GB FHD Core I7 10610U 32GB 512GB FHD AMD Ryzen 7 4750U 16GB 512GB FHD
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core I5 10210U RAM: 16GB DDR4