Giá

đ  –  đ

  • 0đ
  • 9500000đ
Nhu cầu sử dụng
Tình trạng
Year
CPU
RAM
Storage
Màn hình
Card Đồ Hoạ

Macbook Air 13in 2013-2017 Cũ

 

Macbook Air 13 inch, Macbook Air cũ, Macbook Air

Cấu hình :

Core i5 1.8GHz 8GB 128GB Core i7 2.2GHz 8GB 128GB Core i7 2.2GHz 8GB 512GB Core I5 1.8Ghz 8GB 256GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core i5 1.8GHz RAM: 8GB DDR3

Cấu hình :

Core I5 1.6GHz 8GB 128GB Core I7 2.2GHz 8GB 256GB Core i7 2.2GHz 8GB 512GB Core I5 1.6Ghz 8GB 256GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core i5 1.6GHz RAM: 8GB DDR3

Cấu hình :

Core I5 1.6GHz 4GB 128GB Core I5 1.6GHz 4GB 256GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core i5 1.6GHz RAM: 4GB DDR3

Cấu hình :

Core I5 1.3GHz 4GB 128GB Core I7 1.7GHz 8GB 256GB Core I5 1.4GHz 4GB 256GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core i7 1.7GHz RAM: 8GB DDR3