Giá

đ  –  đ

  • 35000000đ
  • 105490000đ
Nhu cầu sử dụng
Tình trạng
Year
CPU
RAM
Storage
Màn hình
Card Đồ Hoạ

Razer

Cấu hình :

Core I9-13950HX 16GB 1TB RTX 4060 8GB QHD Core I9 13950HX 16GB 1TB RTX 4070 8GB QHD Core I9 13950HX 32GB 1TB RTX 4070 8GB QHD Core I9 13950HX 32GB 1TB RTX 4080 12GB QHD Core I9 13950HX 32GB 1TB RTX 4090 16GB UHD
Nhu cầu sử dụngGaming CPU: Intel Core I9 13950HX RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

CORE I7 10750H 16GB 512GB RTX 2070 8GB UHD 4K
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Gaming CPU: Intel Core i7-10750H RAM: 16GB DDR4

Cấu hình :

CORE I9 12900H 32GB 1TB RTX 3080ti 16GB UHD OLED
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Gaming CPU: Intel Core I9 12900H RAM: 32GB DDR5

Cấu hình :

CORE I7 11800H 32GB 1TB RTX 3080 8GB FHD CORE I9 11900H 32GB 1TB RTX 3080 16GB UHD OLED
Nhu cầu sử dụngGaming, Thiết kế đồ họa CPU: Intel Core I7 11800H RAM: 32GB DDR4

Cấu hình :

Core i7-12800H 16GB 1TB RTX 3060 6GB QHD Core i7-12800H 16GB 1TB RTX 3070 8GB QHD Core i7-12800H 32GB 1TB RTX 3080Ti 16GB QHD
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Gaming CPU: Intel Core I7 12800H RAM: 16GB DDR5