Giá

đ  –  đ

  • 7900000đ
  • 34500000đ
Nhu cầu sử dụng
Tình trạng
Year
CPU
RAM
Storage
Màn hình
Card Đồ Hoạ

Macbook Pro 13 inch

Cấu hình :

Core I7 2.3Ghz 32GB 1TB
Nhu cầu sử dụngBusiness, Thiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Intel Core I7 2.3Ghz RAM: 32GB DDR4

Cấu hình :

Core i5 2.3GHz 8GB 256GB Core i5 2.3GHz 16GB 256GB Core i5 2.3GHz 8GB 512GB Core i5 2.3GHz 16GB 512GB Core i7 2.7GHz 16GB 256GB Core i7 2.7GHz 16GB 512GB Core i7 2.7GHz 16GB 1TB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core i5 2.3GHz RAM: 8GB

Cấu hình :

Core i5 2.3GHz 8GB 128GB Core i5 2.3GHz 8GB 256GB Core i5 2.3GHz 16GB 256GB Core i5 2.5GHz 16GB 256GB Core i5 3.1Ghz 8GB 256GB TouchBar Core i5 3.1Ghz 8GB 512GB TouchBar Core i5 3.1Ghz 16GB 256GB TouchBar Core i5 3.1Ghz 16GB 512GB TouchBar Core i7 3.5Ghz 16GB 512GB TouchBar
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core i5 2.3GHz RAM: 8GB

Cấu hình :

Core i5 2.9GHz 8GB 256GB TouchBar Core i5 2.9GHz 8GB 512GB TouchBar Core i5 2.0GHz 8GB 256GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core i5 2.9GHz RAM: 8GB

Cấu hình :

Apple M2 8GB 256G Apple M2 16GB 256GB Apple M2 16GB 512GB Apple M2 24GB 512GB
Nhu cầu sử dụngBusiness, Thiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Apple M2 RAM: 8GB

Cấu hình :

Apple M1 16GB 2TB Apple M1 8GB 256GB Apple M1 8GB 512GB Apple M1 16GB 256GB Apple M1 16GB 512GB Apple M1 16GB 1TB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Business, Văn phòng CPU: Apple M1 RAM: 8GB

Cấu hình :

Core I5 1.4Ghz 8GB 256GB Core I5 2.0Ghz 16GB 512GB Core I5 2.0Ghz 16GB 1TB Core I7 2.3Ghz 16GB 512GB Core I5 2.0Ghz 32GB 512GB Core I7 2.3Ghz 32GB 512GB Core I7 2.3Ghz 32GB 1TB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Business, Văn phòng CPU: Intel Core I5 1.4Ghz RAM: 8GB DDR3

Cấu hình :

Core I7 1.7Ghz 16GB 256GB Core I5 1.4Ghz 8GB 256GB Core I7 2.8Ghz 16GB 256GB Core I7 2.8Ghz 16GB 512GB Core I7 2.8Ghz 16GB 1TB Core I5 1.4Ghz 16GB 256GB Core I5 1.4Ghz 16GB 512GB Core I5 1.4Ghz 8GB 128GB Core I5 2.4Ghz 8GB 256GB Core I5 2.4Ghz 8GB 512GB (Thêm +2)
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Business, Văn phòng CPU: Core I7 1.7Ghz RAM: 16GB DDR3