Giá

đ  –  đ

  • 0đ
  • 99000000đ
Nhu cầu sử dụng
Tình trạng
Year
CPU
RAM
Storage
Màn hình
Card Đồ Hoạ

Lenovo

Cấu hình :

Core I7 13700HX 16GB 1TB RTX 4070 8GB QHD 2K Core I7 13700HX 32GB 1TB RTX 4070 QHD 2K Core I9 13900HX 16GB 1TB RTX 4070 8GB QHD 2K Core I9 13900HX 32GB 1TB RTX 4060 QHD 2K AMD Ryzen 7 7745HX 16GB 1TB RTX 4060 8GB QHD 2K Core I9 13900HX 16GB 1TB RTX 4060 8GB QHD 2K
CPU: AMD Ryzen 7 7745HX RAM: 16GB DDR5 Hard drive: 1TB M.2 PCIe NVMe®

Cấu hình :

Core I9 14900HX 32GB 1TB RTX 4090 16GB 3K
Nhu cầu sử dụngGaming CPU: Intel Core I9 14900HX RAM: 32GB DDR5

Cấu hình :

Core i7 1360P 16GB 512GB QHD 2.8K
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core I7 1360P RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core i7 1260P 16GB 1TB QHD 2.8K
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business CPU: Intel Core I7 1260P RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

I5 12450HX 12GB 512GB RTX 2050 FHD 144hz ( Model 2024 ) I5 12450HX 12GB 512GB RTX 3050 FHD 144hz ( Model 2024 ) Ryzen 7-7435HS 16GB 512GB RTX 4060 8GB FHD
Nhu cầu sử dụngGaming CPU: Core I5 12450HX RAM: 12GB DDR5

Cấu hình :

Core i7 12700H 16GB 512GB RTX 3050Ti 4GB QHD+ AMD Ryzen Pro 7 6800H 16GB 1TB RTX 3070 8GB QHD+
Nhu cầu sử dụngGaming CPU: Intel Core I7 12700H RAM: 16GB DDR5
Giảm 4%
Giảm Thêm
25,500,000 đ 24,500,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

AMD Ryzen 5 7640HS 16GB 512GB RTX 4060 8GB 16'' FHD+ Core I7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 6GB QHD 2K Core I7 13620H 16GB 1TB RTX 4060 8GB QHD 2K
Nhu cầu sử dụngGaming CPU: AMD Ryzen 5 7640Hs RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core I9 13900H 32GB 1TB RTX 4070 8GB QHD Core i7 13700H 16GB 512GB RTX 4060 8GB QHD 2K Core i7 13700H 32GB 512GB RTX 4060 8GB QHD 2K Core I7 13700H 32GB 1TB RTX 4060 8GB QHD 2K AMD Ryzen 7 7840HS 16GB 1TB RTX 4060 8GB QHD Core i7 13700H 16GB 1TB RTX 4060 8GB QHD 2.5K
CPU: AMD Ryzen 7 7840Hs RAM: 16GB DDR5 Hard drive: 1TB M.2 PCIe NVMe®
ThinkPad X1 Nano 2K 13.3 inch - 2021
Giảm 5%
Giảm Thêm
18,400,000 đ 17,400,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Core I7 1180G7 16GB 256GB QHD 2K TouchScreen Core I7 1180G7 16GB 512GB QHD 2K TouchScreen
CPU: Intel Core I7 1180G7 RAM: 16GB DDR4 Hard drive: 256GB M.2 PCIe NVMe®

Cấu hình :

Ultra 9 185H 32GB 1TB QHD 2.8K Touch
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core Ultra 9 185H RAM: 32GB DDR5
Giảm 3%
Giảm Thêm
33,700,000 đ 32,700,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

AMD Ryzen 7 7840H 32GB 512GB RTX 4060 8GB OLED 2.8K AMD Ryzen 7 7840H 32GB 1TB RTX 4060 8GB OLED 2.8K
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Gaming CPU: AMD Ryzen 7 7840H RAM: 32GB DDR5

Cấu hình :

Core i7 12700H 16GB 512GB RTX 3060 6GB QHD+ Core i7-12700H 16GB 2TB RTX 3060 6GB QHD+ Core i7-12700H 32GB 2TB RTX 3060 6GB QHD+
Nhu cầu sử dụngGaming CPU: Intel Core I7 12700H RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core i7-12700H 16GB 512GB RTX 3050Ti 4GB QHD 2K
Nhu cầu sử dụngGaming CPU: Intel Core I7 12700H RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core I7 1255U 16GB 512GB QHD 2.5K TouchScreen
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core i7-1255U RAM: 16GB DDR4

Cấu hình :

Ryzen 5-7535HS 8GB 512GB RTX 2050 4GB FHD
Nhu cầu sử dụngGaming, Thiết kế đồ họa CPU: AMD Ryzen 5 7535HS RAM: 8GB DDR5

Cấu hình :

I5 12450HX 12GB 512GB RTX 2050 FHD 144hz ( Model 2024 ) I5 12450HX 12GB 512GB RTX 3050 FHD 144hz ( Model 2024 ) Core I5 12450H 8GB 512GB RTX 3050 6GB FHD Core I5 12450H 16GB 512GB RTX 3050 6GB FHD
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Gaming CPU: Intel Core I5 12450H RAM: 8GB DDR5

Cấu hình :

Core I7 13700H 16GB 1TB RTX 4060 8GB FHD Core I5 13420H 8GB 512GB RTX 3050 6GB FHD Core I5 13420H 8GB 1TB RTX 3050 6GB FHD Core I5 13420H 16GB 1TB RTX 3050 6GB FHD Ryzen 7 7840H 8GB 512GB RTX 4050 6GB FHD Ryzen 7 7840H 16GB 512GB RTX 4050 6GB FHD Ryzen 7 7840H 16GB 512GB RTX 4060 8GB FHD
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Gaming CPU: Intel Core i5-13420H RAM: 8GB DDR5

Cấu hình :

Ryzen 5 5600U 16GB 512GB QHD 2.2K
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business CPU: AMD Ryzen 5 5600U RAM: 16GB DDR4

Cấu hình :

Core I5 10210U 8GB 256GB FHD
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core I5 10210U RAM: 8GB DDR4
Liên hệ để biết giá

Cấu hình :

Core I5 1235U 16GB 512GB QHD 2.2K
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business CPU: Intel Core I5 1235U RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core I7 1280P 32GB 1TB UHD 4K TouchScreen
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business CPU: Intel Core I7 1280P RAM: 32GB DDR5

Cấu hình :

Core I7 1260P 16GB 1TB SSD Oled 2.8K TouchScreen
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business CPU: Intel Core I7 1260P RAM: 16GB DDR4

Cấu hình :

Core i7 1360P 16GB 512GB OLED 2.8K TouchScreen Core i7 1360P 16GB 1TB OLED 2.8K TouchScreen
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business CPU: Intel Core I7 1360P RAM: 16GB DDR4

Cấu hình :

Core I5 1335U 8GB 512GB FHD+ TouchScreen Ryzen 5 7535U 8GB 512GB FHD+ TouchScreen
Nhu cầu sử dụngBusiness, Gaming CPU: Intel Core I5 1335U RAM: 8GB DDR5

Cấu hình :

Ryzen 7 7840HS 16GB 1TB RTX 3050 6GB UHD 4K
Nhu cầu sử dụngGaming, Thiết kế đồ họa, Văn phòng, Business CPU: AMD Ryzen 7 7840Hs RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Ryzen 7 6800HS 16GB 1TB RTX 3050 4GB UHD 3.5K
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Gaming, Thiết kế đồ họa, Business CPU: AMD Ryzen 7 6800HS RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Ryzen 7 6800HS 16GB 512GB RTX 3050 4GB UHD 3.5K Ryzen 9 6900Hs 32GB 1TB RTX 3050 Ti 4GB QHD 3K
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Gaming, Business, Thiết kế đồ họa CPU: AMD Ryzen 7 6800HS RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core I5 13500H 16GB 512GB QHD 2.5K
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core I5 13500H RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

AMD Ryzen 7 7735H 16GB 512GB AMD Radeon 680M QHD 2.5K Core I5 13500H 16GB 512GB QHD 2.5K AMD Ryzen 7 7735H 32GB 512GB AMD Radeon 680M QHD 2.5K
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: AMD Ryzen 7 7735H RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core I5 13500H 16GB 512GB QHD 2.8K
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core I5 13500H RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core I5 12500H 16GB 512GB QHD 2.8K
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core i5-12500H RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core I5 1240P 16GB 512GB QHD 2K Core I7 1280P 32GB 1T QHD 2K
CPU: Intel Core I5 1240P RAM: 16GB DDR5 Hard drive: 512GB M.2 PCIe NVMe®
ThinkPad X1 Nano 2K 13.3 inch - 2021
Giảm 4%
Giảm Thêm
24,900,000 đ 23,900,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Core I7 1370P 16GB 1TB SSD QHD 2K Core I5 1340P 16GB 512GB QHD 2K Core I7 1360P 16GB 512GB QHD 2K
CPU: Intel Core I5 1340P RAM: 16GB DDR5 Hard drive: 512GB M.2 PCIe NVMe®
ThinkPad X1 Nano 2K 13.3 inch - 2021
Giảm 6%
Giảm Thêm
16,900,000 đ 15,900,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Core I5 1130G7 8GB 256GB QHD 2K Core I7 1180G7 16GB 256GB QHD 2K TouchScreen Core I7 1180G7 16GB 512GB QHD 2K TouchScreen
CPU: Intel Core I5 1130G7 RAM: 8GB DDR4 Hard drive: 256GB M.2 PCIe NVMe®

Cấu hình :

AMD Ryzen 5 7535HS 8GB 512GB RTX 2050 4GB FHD AMD Ryzen 5 7535HS 16GB 512GB RTX 2050 4GB FHD
CPU: AMD Ryzen 5 7535HS RAM: 8GB DDR5 Hard drive: 512GB M.2 PCIe NVMe®

Cấu hình :

AMD Ryzen 7 7840H 16GB 512GB RTX 4060 8GB OLED 2.8K AMD Ryzen 7 7840H 16GB 1TB RTX 4060 8GB OLED 2.8K
CPU: AMD Ryzen 7 7840H RAM: 16GB DDR5 Hard drive: 512GB M.2 PCIe NVMe®

Cấu hình :

Core I9 13900HX 16GB 1TB RTX 4070 8GB QHD 2K Core I9 13900HX 16GB 1TB RTX 4080 12GB QHD 2K Core I9 13900HX 16GB 1TB RTX 4090 16GB QHD 2K
CPU: Intel Core I9 13900HX RAM: 16GB DDR5 Hard drive: 1TB M.2 PCIe NVMe®

Cấu hình :

Core I7 13700H 32GB 1TB RTX 4070 QHD 2K Core I7 13700HX 16GB 1TB RTX 4070 8GB QHD 2K Core I9 13900HX 16GB 1TB RTX 4070 8GB QHD 2K AMD Ryzen 9 7945HX 16GB 1TB RTX 4060 8GB QHD 2K AMD Ryzen 7 7745HX 16GB 1TB RTX 4060 8GB QHD 2K Core I9 13900HX 16GB 1TB RTX 4050 6GB QHD 2K Core I7 13650HX 16GB 1TB RTX 4060 8GB QHD 2K Core I9 13900HX 16GB 1TB RTX 4060 8GB QHD 2K
Nhu cầu sử dụngGaming, Thiết kế đồ họa CPU: AMD Ryzen 7 7745HX RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core I9 14900HX 32GB 2TB RTX 4070 8GB QHD 2K Core I9 14900HX 16GB 1TB RTX 4060 8GB QHD 2K Core I9 14900HX 16GB 1TB RTX 4070 8GB QHD 2K
CPU: Intel Core I9 14900HX RAM: 16GB DDR5 Hard drive: 1TB M.2 PCIe NVMe®

Cấu hình :

AMD Ryzen 5 7640HS 16GB 512GB RTX 4060 8GB 16'' FHD+ Core I7 14650HX 16GB 1TB RTX 4050 6GB QHD 2K Core I7 14650HX 16GB 1TB RTX 4060 8GB QHD 2K Core I7 14650HX 16GB 1TB RTX 4070 8GB QHD 2K
CPU: Intel Core i7-14650HX RAM: 16GB DDR5 Hard drive: 1TB M.2 PCIe NVMe®
Hiển thị thêm 4 sản phẩm