AppleCare For Macbook & iMac

Mở rộng phạm vi Bảo hành tiêu chuẩn Thiết bị Apple của bạn với Gói bảo hành AppleCare (APP). Điều này sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập trực tiếp đến các chuyên gia của Apple trên toàn cầu.

Đối với máy Macbook ,IMac sẽ thêm 2 năm nữa cho tổng thời gian bảo hành 3 năm