Giá

đ  –  đ

  • 0đ
  • 60500000đ
Nhu cầu sử dụng
Tình trạng
Year
CPU
RAM
Storage
Màn hình
Card Đồ Hoạ

Macbook - iMac Cũ

 

Đánh giá chất lượng bề ngoài sản phẩm Macbook cũ:

 Máy Like New: Là máy như mới về ngoại hình, ít sử dụng! Bảo hành 12 tháng.

 Máy New 99%: Là máy ngoại hình đẹp không có trầy xước, cấn móp. Có thể có trầy nhẹ ít nhưng không ảnh hưởng đến mặt thẩm mỹ khi nhìn. Bảo hành 6 - 12 tháng.

 Máy New 98%: Là máy ngoại hình có trầy xước nhẹ, cấn nhẹ. Bảo hành 6 - 12 tháng.

 Máy New 97%: Là máy có ngoại hình cấn hoặc móp, có trầy... theo thời gian sử dụng. Bảo hành 1- 3 - 6 tháng

 Máy New 95%: Là máy cấn móp nhiều chỗ, xước nhiều chỗ... Bảo hành 1 - 3 tháng.

 Macbook cùng cấu hình có ngoại hình đẹp và xấu khác nhau, sẽ có giá khác nhau chênh lệch từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.

Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business CPU: Apple M1 Pro RAM: 32GB Hard drive: 512GB SSD
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business CPU: Apple M1 Pro RAM: 16GB Hard drive: 512GB SSD
Giảm 2%
Giảm Thêm
44,900,000 đ 43,900,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Apple M3 Pro (11 CPU - 14 GPU) 18GB 512GB Apple M3 Pro (12 CPU - 18 GPU) 18GB 1TB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng, Business CPU: Apple M3 Pro RAM: 18GB

Cấu hình :

Core I7 2.3Ghz 32GB 1TB
Nhu cầu sử dụngBusiness, Thiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Intel Core I7 2.3Ghz RAM: 32GB DDR4

Cấu hình :

Core I9 2.9Ghz 32GB 512GB Radeon Pro 560 4GB TouchBar Core i7 2.2GHz 16GB 256GB Radeon PRO 555X 4GB TouchBar Core i7 2.2Ghz 32GB 256GB Radeon Pro 555X 4GB TouchBar Core i7 2.6Ghz 16GB 512GB Radeon Pro 560X 4GB TouchBar Core i7 2.6Ghz 32GB 512GB Radeon Pro 560X 4GB TouchBar
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core i7 2.2GHz RAM: 16GB

Cấu hình :

Core i5 2.3GHz 8GB 256GB Core i5 2.3GHz 16GB 256GB Core i5 2.3GHz 8GB 512GB Core i5 2.3GHz 16GB 512GB Core i7 2.7GHz 16GB 256GB Core i7 2.7GHz 16GB 512GB Core i7 2.7GHz 16GB 1TB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core i5 2.3GHz RAM: 8GB

Cấu hình :

Core I7 2.6GHz 16GB 256GB Core i9 2.3GHz 32GB 512GB Core I7 2.6GHz 16GB 512GB Core I7 2.6GHz 32GB 256GB Core I7 2.6GHz 32GB 512GB Core i9 2.3GHz 16GB 512GB Core i9 2.3GHz 32GB 1TB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Thiết kế đồ họa CPU: Intel Core i7 2.6GHz RAM: 16GB DDR4

Cấu hình :

Core I7 2.6GHz 16GB 512GB Radeon Pro 5300M 4GB Core I9 2.3Ghz 16GB 512GB Radeon Pro 5300M Core I7 2.6GHz 32GB 512GB Radeon Pro 5300M 4GB Core I7 2.6GHz 32GB 1TB Radeon Pro 5300M 4GB Core I9 2.3GHz 16GB 1TB Radeon Pro 5500M 4GB Core I9 2.3GHz 32GB 512GB Radeon Pro 5300M 4GB Core I9 2.3GHz 32GB 512GB Radeon Pro 5500M 4GB Core I9 2.3GHz 32GB 1TB Radeon Pro 5500M 4GB Core I9 2.3GHz 32GB 1TB Radeon Pro 5500M 8GB Core I9 2.3GHz 32GB 2TB Radeon Pro 5500M 8GB (Thêm +3)
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Thiết kế đồ họa, Gaming CPU: Intel Core i7 2.6GHz RAM: 16GB DDR4

Cấu hình :

Core i7 2.9Ghz 16GB 512GB Radeon PRO 560 4GB TouchBar Core i7 3.1Ghz 16GB 1TB Radeon PRO 560 4GB TouchBar
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core i7 2.9GHz RAM: 16GB

Cấu hình :

Core i5 2.3GHz 8GB 128GB Core i5 2.3GHz 8GB 256GB Core i5 2.3GHz 16GB 256GB Core i5 2.5GHz 16GB 256GB Core i5 3.1Ghz 8GB 256GB TouchBar Core i5 3.1Ghz 8GB 512GB TouchBar Core i5 3.1Ghz 16GB 256GB TouchBar Core i5 3.1Ghz 16GB 512GB TouchBar Core i7 3.5Ghz 16GB 512GB TouchBar
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core i5 2.3GHz RAM: 8GB

Cấu hình :

Core I5 1.6GHz 8GB 128GB Retina Core I5 1.6Ghz 8GB 256GB Core I5 1.6Ghz 16GB 256GB Core I5 1.6Ghz 16GB 512GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core i5 1.6GHz RAM: 8GB DDR3

Cấu hình :

Core I5 1.6GHz 8GB 128GB Retina Core I5 1.6Ghz 8GB 256GB Core I5 1.6Ghz 16GB 128GB Core I5 1.6Ghz 16GB 256GB Core I5 1.6Ghz 16GB 512GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core i5 1.6GHz RAM: 8GB DDR3

Cấu hình :

Core i5 1.8GHz 8GB 128GB Core i7 2.2GHz 8GB 128GB Core i7 2.2GHz 8GB 512GB Core I5 1.8Ghz 8GB 256GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core i5 1.8GHz RAM: 8GB DDR3

Cấu hình :

Core i7 2.6GHz 16GB 256GB Radeon PRO 450 2GB TouchBar
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Thiết kế đồ họa CPU: Intel Core i7 2.6GHz RAM: 16GB

Cấu hình :

Core I5 1.6GHz 8GB 128GB Core I7 2.2GHz 8GB 256GB Core i7 2.2GHz 8GB 512GB Core I5 1.6Ghz 8GB 256GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core i5 1.6GHz RAM: 8GB DDR3

Cấu hình :

Core I5 1.6GHz 4GB 128GB Core I5 1.6GHz 4GB 256GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core i5 1.6GHz RAM: 4GB DDR3

Cấu hình :

Core I5 1.3GHz 4GB 128GB Core I7 1.7GHz 8GB 256GB Core I5 1.4GHz 4GB 256GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core i7 1.7GHz RAM: 8GB DDR3

Cấu hình :

Core I7 2.3Ghz 8GB 256GB Nvidia GT 650
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core I7 2.3Ghz RAM: 8GB

Cấu hình :

Core i5 2.9GHz 8GB 256GB TouchBar Core i5 2.9GHz 8GB 512GB TouchBar Core i5 2.0GHz 8GB 256GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core i5 2.9GHz RAM: 8GB

Cấu hình :

Core I5 2.5GHz 8GB 128GB Core i7 2.9GHz 8GB 750GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core i5 2.5GHz RAM: 8GB
12,000,000 đ

Cấu hình :

Core I5 3.0Ghz 16GB 256GB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Intel Core i5 3.0GHz RAM: 16GB DDR4

Cấu hình :

Core i5 3.4GHz 16GB 1TB RPO 570 4GB Retina 5K Core i5 3.5GHz 16GB 1TB Pro 575 4GB Retina 5K Core i7 4.2GHz 16GB 1TB Pro 575 4GB Retina 5K
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Thiết kế đồ họa CPU: Intel Core i5 3.4GHz RAM: 16GB DDR4

Cấu hình :

Core i5 2.3GHz 8GB 1TB FHD
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Intel Core i5 2.3GHz RAM: 8GB DDR4

Cấu hình :

Core I5 3.0Ghz 8GB 1TB Radeon Pro 560x 4GB FHD
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Intel Core i5 3.0GHz RAM: 8GB DDR4

Cấu hình :

Core i5 2.3GHz 8GB 1TB FHD Core i5 2.3GHz 16GB 256GB FHD
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Thiết kế đồ họa CPU: Intel Core i5 2.3GHz RAM: 8GB DDR4

Cấu hình :

Core i5 3.0GHz 8GB 1TB Radeon Pro 555X 2GB Retina 4K Core i5 3.0GHz 16GB 1TB Radeon Pro 555X 2GB Retina 4K Core i5 3.0GHz 32GB 1TB Radeon Pro 555X 2GB Retina 4K
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Intel Core i5 3.0GHz RAM: 8GB DDR4

Cấu hình :

Core i5 2.8GHz 8GB 1TB FHD Core i5 1.6GHz 8GB 1TB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Thiết kế đồ họa CPU: Intel Core i5 2.8GHz RAM: 8GB DDR3

Cấu hình :

Core I5 2.7Ghz 8GB 1TB FHD
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Thiết kế đồ họa CPU: Intel Core i5 2.7GHz RAM: 8GB DDR3

Cấu hình :

Apple M3 Pro (11 CPU - 14 GPU) 18GB 512GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Thiết kế đồ họa, Business CPU: Apple M3 Pro RAM: 18GB

Cấu hình :

Apple M2 Pro (12 CPU - 19 GPU) 16GB 512GB Apple M2 Pro (12 CPU - 19 GPU) 32GB 1TB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng, Business CPU: Apple M2 Pro RAM: 16GB

Cấu hình :

Apple M2 Pro (10 CPU - 16 GPU) 16GB 512GB Apple M2 Pro (10 CPU - 16 GPU) 32GB 512GB Apple M2 Pro (12 CPU - 30 GPU) 32GB 1TB
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng, Thiết kế đồ họa CPU: Apple M2 Pro RAM: 16GB

Cấu hình :

Apple M2 8GB 256G Apple M2 16GB 256GB Apple M2 16GB 512GB Apple M2 24GB 512GB
Nhu cầu sử dụngBusiness, Thiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Apple M2 RAM: 8GB

Cấu hình :

Apple M1 Pro (8 CPU - 14 GPU) 16GB 512GB Apple M1 Pro (10 CPU - 16 GPU) 16GB 1TB Apple M1 Pro (8 CPU - 14 GPU) 32GB 512GB Apple M1 Pro (8 CPU - 14 GPU) 32GB 1TB Apple M1 Pro (10 CPU - 16 GPU) 32GB 1TB Apple M1 MAX (10 CPU - 32 GPU) 32GB 1TB Apple M1 MAX (10 CPU - 32 GPU) 64GB 1TB
Nhu cầu sử dụngBusiness, Thiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Apple M1 Pro RAM: 16GB

Cấu hình :

Apple M1 Pro (10 CPU - 16 GPU) 16GB 512GB Apple M1 Pro (10 CPU - 16 GPU) 32GB 512GB Apple M1 MAX (10 CPU - 32 GPU) 64GB 2TB Apple M1 Pro (10 CPU - 16 GPU) 16GB 1TB Apple M1 MAX (10 CPU - 32 GPU) 32GB 1TB Apple M1 MAX (10 CPU - 32 GPU) 64GB 1TB
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng, Thiết kế đồ họa CPU: Apple M1 Pro RAM: 16GB

Cấu hình :

Apple M1 16GB 2TB Apple M1 8GB 256GB Apple M1 8GB 512GB Apple M1 16GB 256GB Apple M1 16GB 512GB Apple M1 16GB 1TB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Thiết kế đồ họa, Business CPU: Apple M1 RAM: 8GB

Cấu hình :

Core I5 1.4Ghz 8GB 256GB Core I5 2.0Ghz 16GB 512GB Core I5 2.0Ghz 16GB 1TB Core I7 2.3Ghz 16GB 512GB Core I5 2.0Ghz 32GB 512GB Core I7 2.3Ghz 32GB 512GB Core I7 2.3Ghz 32GB 1TB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Business, Văn phòng CPU: Intel Core I5 1.4Ghz RAM: 8GB DDR3

Cấu hình :

Core I3 1.1GHz 8GB 128GB Core I3 1.1GHz 8GB 256GB Core I5 1.1GHz 8GB 256GB Core I5 1.1GHz 8GB 512GB Core I5 1.1GHz 16GB 256GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core I3 1.1GHz RAM: 8GB DDR4

Cấu hình :

Core I7 1.7Ghz 16GB 256GB Core I5 1.4Ghz 8GB 256GB Core I7 2.8Ghz 16GB 256GB Core I7 2.8Ghz 16GB 512GB Core I7 2.8Ghz 16GB 1TB Core I5 1.4Ghz 16GB 256GB Core I5 1.4Ghz 16GB 512GB Core I5 1.4Ghz 8GB 128GB Core I5 2.4Ghz 8GB 256GB Core I5 2.4Ghz 8GB 512GB (Thêm +2)
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Business, Văn phòng CPU: Core I7 1.7Ghz RAM: 16GB DDR3
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business CPU: Apple M1 Pro RAM: 16GB Hard drive: 1TB SSD

Cấu hình :

Core M3 8GB 256GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core M3 RAM: 8GB DDR3
Hiển thị thêm 2 sản phẩm