Giá

đ  –  đ

  • 0đ
  • 28300000đ
Nhu cầu sử dụng
Tình trạng
Year
CPU
RAM
Storage
Màn hình
Card Đồ Hoạ

DELL Inspiron

Giảm 15%
19,900,000 đ 16,900,000 đ
Bạn tiết kiệm: 3,000,000 đ

Cấu hình :

CORE I7 10750H 32GB 1TB NVIDIA QUADRO T2000 4GB FHD Core I7 10750H 64GB 1TB Quadro T1000 4GB FHD
Nhu cầu sử dụngWorkstation, Thiết kế đồ họa CPU: Intel Core i7-10750H RAM: 64GB DDR4

Cấu hình :

Ryzen 7 7730U 16GB 1TB FHD Touch
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: AMD Ryzen 7 7730U RAM: 16GB DDR4

Cấu hình :

Core i5-1335U 8GB 512GB GeForce MX550 FHD Core i5 1335U 16GB 512GB FHD Touch
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business CPU: Intel Core I5 1335U RAM: 8GB DDR4

Cấu hình :

Core Ultra 5 125H 16GB 1TB QHD 2.8K
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business CPU: Intel Core Ultra 5 125H RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core Ultra 5 125H 16GB 1TB QHD 2.5K
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business CPU: Intel Core Ultra 5 125H RAM: 16GB DDR5
Giảm 18%
18,980,000 đ 15,490,000 đ
Bạn tiết kiệm: 3,490,000 đ

Cấu hình :

Ryzen 5 7530U 8GB 512GB FHD+ Ryzen 5 7530U 16GB 512GB FHD+ Ryzen 7 7730U 16GB 512GB FHD+
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business CPU: AMD Ryzen 5 7530U RAM: 8GB DDR4

Cấu hình :

Core i5 1340P 16GB 512GB FHD Core i7 1360P 16GB 512GB QHD 2.5K
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business CPU: Intel Core I5 1340P RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core I7 1260P 16GB 512GB QHD Core i5-1240P 16GB 512GB QHD
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core I5 1240P RAM: 16GB DDR4
16,700,000 đ

Cấu hình :

AMC Ryzen 7 8840HS 16GB 512GB QHD 2.2K
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: AMD Ryzen 7 8840HS RAM: 16GB DDR5
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core I7 1360P RAM: 16GB DDR5 Hard drive: 1TB SSD

Cấu hình :

Core I7 1360P 16GB 1TB SSD FHD+ Touch Screen
Nhu cầu sử dụngBusiness, Thiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Intel Core i7 -1360P RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Ryzen 5-7530U 8GB 512GB FHD+ TouchScreen Ryzen 7-7730U 16GB 512GB FHD+ TouchScreen
Nhu cầu sử dụngBusiness, Thiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: AMD Ryzen 5 7530U RAM: 8GB DDR4

Cấu hình :

Core I5 1335U 8GB 512GB FHD+ TouchScreen Core I7 1355U 16GB 512GB FHD+ TouchScreen Core I7 1355U 16GB 1TB FHD+ TouchScreen
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core I5 1335U RAM: 8GB DDR4

Cấu hình :

Core I5 1340P 8GB 512GB FHD+ Core I5 1340P 16GB 512GB FHD+ Core I7 1360P 16GB 1TB QHD 2.5K Core i7 1360P 16GB 512GB QHD 2.5K
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business CPU: Intel Core I5 1340P RAM: 8GB DDR5

Cấu hình :

Core i7 12700H 16GB 1TB RTX 3050 Ti 4GB QHD
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Business, Văn phòng, Gaming CPU: Intel Core I7 12700H RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core I5 1340P 16GB 512GB QHD 2K Core I7 1360P 16GB 512GB QHD 2K
Nhu cầu sử dụngGaming, Business, Văn phòng CPU: Intel Core I7 1360P RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core I5 1240P 16GB 512GB FHD+ Core I5 1235U 8GB 512GB FHD+ Core I5 1240P 16GB 512GB MX570 2GB FHD+
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Thiết kế đồ họa, Business CPU: Intel Core I5 1240P RAM: 16GB DDR4

Cấu hình :

Core i5-13420H 16GB 1TB QHD 2.5K Core i7-13620H 16GB 1TB QHD 2.5K
Nhu cầu sử dụngBusiness, Thiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Intel Core i5-13420H RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core i7 12700H 40GB 1TB QHD+
Nhu cầu sử dụngGaming, Thiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Intel Core I7 12700H RAM: 40GB DDR5

Cấu hình :

Core I7 1255U 16GB 512GB FHD+ Touch
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng, Business CPU: Intel Core i7-1255U RAM: 16GB DDR4

Cấu hình :

AMD Ryzen 7 5825U 16GB 512GB FHD+ Touch
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng, Business CPU: AMD Ryzen 7 5825U RAM: 16GB DDR4

Cấu hình :

AMD Ryzen 5 5625U 16GB 512GB FHD+ TouchScreen AMD Ryzen 5 5625U 16GB 512GB 2.2K NonTouch AMD Ryzen 7 5825U 16GB 512GB FHD+ TouchScreen
Nhu cầu sử dụngGaming, Thiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: AMD Ryzen 5 5625U RAM: 16GB DDR4
Liên hệ để biết giá

Cấu hình :

AMD Ryzen 5 5625U 8GB 512GB FHD+ Touch AMD Ryzen 7 5825U 16GB 512GB FHD+ Touch
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng, Business CPU: AMD Ryzen 5 5625U RAM: 8GB DDR4

Cấu hình :

Core I5 1240P 16GB 512GB FHD+ Core I5 1240P 16GB 512GB MX 570 2GB QHD 2.2K Core I5 1240P 16GB 512GB QHD 2.2K
Nhu cầu sử dụngGaming, Thiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Intel Core I5 1240P RAM: 16GB DDR4

Cấu hình :

Core i7-12700H 16GB 512GB QHD 2.2K Core i7-12700H 16GB 512GB RTX 3050 4GB QHD 2.2K Core i5-12500H 16GB 512GB QHD 2.2K
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core I7 12700H RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core I5 1135G7 8GB 256GB FHD Core i5-1135G7 16GB 512GB FHD
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core I5 1135G7 RAM: 8GB DDR4

Cấu hình :

Core I3-1115G4 8GB 256GB FHD
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core I3-1115G4 RAM: 8GB DDR4

Cấu hình :

Core i7-13700H 32GB 1TB QHD 2.5K Core i7 13700H 16GB 1TB RTX 4060 8GB QHD 2.5K Core i7 13700H 32GB 1TB RTX 4060 8GB QHD 2.5K
Nhu cầu sử dụngWorkstation, Văn phòng, Gaming, Thiết kế đồ họa CPU: Intel Core I7 - 13700H RAM: 32GB DDR5