Giá

đ  –  đ

  • 30700000đ
  • 57900000đ
Nhu cầu sử dụng
Tình trạng
Year
CPU
RAM
Storage
Màn hình
Card Đồ Hoạ

MacBook Pro 14 inch

Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business CPU: Apple M1 Pro RAM: 32GB Hard drive: 512GB SSD
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Apple M1 Pro RAM: 16GB Hard drive: 512GB SSD
Giảm 2%
Giảm Thêm
44,900,000 đ 43,900,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Apple M3 Pro (11 CPU - 14 GPU) 18GB 512GB Apple M3 Pro (12 CPU - 18 GPU) 18GB 1TB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business, Thiết kế đồ họa CPU: Apple M3 Pro RAM: 18GB

Cấu hình :

Apple M3 Pro (11 CPU - 14 GPU) 18GB 512GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Thiết kế đồ họa, Business CPU: Apple M3 Pro RAM: 18GB

Cấu hình :

Apple M2 Pro (10 CPU - 16 GPU) 16GB 512GB Apple M2 Pro (10 CPU - 16 GPU) 32GB 512GB Apple M2 Pro (12 CPU - 30 GPU) 32GB 1TB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Thiết kế đồ họa, Business CPU: Apple M2 Pro RAM: 16GB

Cấu hình :

Apple M1 Pro (8 CPU - 14 GPU) 16GB 512GB Apple M1 Pro (10 CPU - 16 GPU) 16GB 1TB Apple M1 Pro (8 CPU - 14 GPU) 32GB 512GB Apple M1 Pro (8 CPU - 14 GPU) 32GB 1TB Apple M1 Pro (10 CPU - 16 GPU) 32GB 1TB Apple M1 MAX (10 CPU - 32 GPU) 32GB 1TB Apple M1 MAX (10 CPU - 32 GPU) 64GB 1TB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng, Business CPU: Apple M1 Pro RAM: 16GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business CPU: Apple M1 Pro RAM: 16GB Hard drive: 1TB SSD