Giá

đ  –  đ

  • 16900000đ
  • 185000000đ
Nhu cầu sử dụng
Tình trạng
Year
CPU
RAM
Storage
Màn hình
Card Đồ Hoạ

Macbook Pro 16 inch

Giảm 1%
Giảm Thêm
76,000,000 đ 75,000,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Apple M3 MAX (14 CPU - 30 GPU) 36GB 1TB Apple M3 MAX (16 CPU - 40 GPU) 48GB 1TB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa CPU: Apple M3 MAX RAM: 36GB
Giảm 1%
Giảm Thêm
83,500,000 đ 82,500,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa CPU: Apple M3 MAX RAM: 36GB Hard drive: 1TB SSD

Cấu hình :

Core I7 2.6GHz 16GB 512GB Radeon Pro 5300M 4GB Core I9 2.3Ghz 16GB 512GB Radeon Pro 5300M Core I7 2.6GHz 32GB 512GB Radeon Pro 5300M 4GB Core I7 2.6GHz 32GB 1TB Radeon Pro 5300M 4GB Core I9 2.3GHz 16GB 1TB Radeon Pro 5500M 4GB Core I9 2.3GHz 32GB 512GB Radeon Pro 5300M 4GB Core I9 2.3GHz 32GB 512GB Radeon Pro 5500M 4GB Core I9 2.3GHz 32GB 1TB Radeon Pro 5500M 4GB Core I9 2.3GHz 32GB 1TB Radeon Pro 5500M 8GB Core I9 2.3GHz 32GB 2TB Radeon Pro 5500M 8GB (Thêm +3)
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Thiết kế đồ họa, Gaming CPU: Intel Core i7 2.6GHz RAM: 16GB DDR4

Cấu hình :

Apple M3 Pro (12 CPU - 18 GPU) 18GB 512GB Apple M3 Pro (12 CPU - 18 GPU) 36GB 512GB Apple M3 Pro (12 CPU - 18GPU) 18GB 1TB Apple M3 Pro (12 CPU - 18GPU) 36GB 1TB Apple M3 MAX (14 CPU - 30 GPU) 36GB 1TB Apple M3 MAX (14 CPU - 30 GPU) 96GB 2TB Apple M3 MAX (16 CPU - 40 GPU) 48GB 1TB Apple M3 MAX (16 CPU - 40 GPU) 128GB 1TB Apple M3 MAX (16 CPU - 40 GPU) 128GB 4TB Apple M3 MAX (16 CPU - 40 GPU) 128GB 8TB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng, Business CPU: Apple M3 Pro RAM: 18GB

Cấu hình :

Apple M2 Pro (12 CPU - 19 GPU) 16GB 512GB Apple M2 MAX (12 CPU - 30 GPU) 32GB 512GB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng, Business CPU: Apple M2 Pro RAM: 16GB

Cấu hình :

Apple M2 Pro (12 CPU - 19 GPU) 16GB 1TB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng, Business CPU: Apple M2 Pro RAM: 16GB

Cấu hình :

Apple M2 Pro (12 CPU - 19 GPU) 16GB 512GB Apple M2 Pro (12 CPU - 19 GPU) 32GB 1TB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng, Business CPU: Apple M2 Pro RAM: 16GB

Cấu hình :

Apple M2 Pro (10 CPU - 16 GPU) 16GB 512GB Apple M2 Pro (10 CPU - 16 GPU) 32GB 512GB Apple M2 Pro (12 CPU - 30 GPU) 32GB 1TB
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng, Thiết kế đồ họa CPU: Apple M2 Pro RAM: 16GB

Cấu hình :

Apple M1 Pro (10 CPU - 16 GPU) 16GB 512GB Apple M1 Pro (10 CPU - 16 GPU) 32GB 512GB Apple M1 MAX (10 CPU - 32 GPU) 64GB 2TB Apple M1 Pro (10 CPU - 16 GPU) 16GB 1TB Apple M1 MAX (10 CPU - 32 GPU) 32GB 1TB Apple M1 MAX (10 CPU - 32 GPU) 64GB 1TB
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng, Thiết kế đồ họa CPU: Apple M1 Pro RAM: 16GB

Cấu hình :

Apple M1 Pro (10 CPU - 16 GPU) 32GB 512GB Apple M1 MAX (10 CPU - 32 GPU) 32GB 1TB
Nhu cầu sử dụngBusiness, Thiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Apple M1 Pro RAM: 32GB
Giảm 2%
Giảm Thêm
55,500,000 đ 54,500,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Apple M3 Pro (12 CPU - 18 GPU) 18GB 512GB Apple M3 Pro (12 CPU - 18 GPU) 36GB 512GB Apple M3 MAX (14 CPU - 30 GPU) 36GB 1TB Apple M3 MAX (16 CPU - 40 GPU) 48GB 1TB
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng, Thiết kế đồ họa CPU: Apple M3 Pro RAM: 18GB