Giá

đ  –  đ

  • 33500000đ
  • 72500000đ
Nhu cầu sử dụng
Tình trạng
Year
CPU
RAM
Storage
Màn hình
Card Đồ Hoạ

Surface Pro 11 X Elite

Cấu hình :

Snapdragon X Plus 16GB 256GB 2.8K OLED Snapdragon X Plus 16GB 512GB 2.8K OLED Snapdragon X Elite 16GB 512GB 2.8K OLED Snapdragon X Elite 16GB 1TB 2.8K OLED Snapdragon X Elite 32GB 1TB 2.8K OLED
Nhu cầu sử dụngBusiness, van phong CPU: Snapdragon® X Plus RAM: 16GB