Giá

đ  –  đ

  • 15300000đ
  • 56500000đ
Nhu cầu sử dụng
Tình trạng
Year
CPU
RAM
Storage
Màn hình
Card Đồ Hoạ

HP ENVY - Spectre

Cấu hình :

Intel® Core™ 5 - 120U 8GB 512GB 14 inch FHD Touch Intel® Core™ 7 - 150U 16GB 512GB 14 inch FHD Touch
Nhu cầu sử dụngvan phong CPU: Intel® Core™ 5 - 120U RAM: 8GB DDR5

Cấu hình :

Core Ultra 7 155H 16GB 1TB QHD 2.8K OLED Core Ultra 7 155H 32GB 2TB QHD 2.8K OLED
Nhu cầu sử dụngBusiness, van phong CPU: Intel Core Ultra 7 155H RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Ultra 5 125U 16GB 512GB FHD+ TouchScreen Ultra 7 165U 16GB 512GB FHD+ TouchScreen
Nhu cầu sử dụngBusiness, van phong CPU: Intel Core Ultra 5 125U RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

AMD Ryzen 5 8640HS 16GB 512GB FHD+ TouchScreen Ultra 5 120U 8GB 512GB FHD+ TouchScreen Ultra 5 125U 16GB 512GB FHD+ TouchScreen Ultra 7 155U 16GB 1TB FHD+ TouchScreen
Nhu cầu sử dụngBusiness, van phong CPU: Intel Core Ultra 5 120U RAM: 8GB DDR5

Cấu hình :

Core I5 1335U 8GB 512GB FHD TouchScreen Core I7 1355U 16GB 512GB FHD TouchScreen Core I7 1355U 16GB 1TB FHD TouchScreen
Nhu cầu sử dụngBusiness, van phong CPU: Intel Core I5 1335U RAM: 8GB DDR4