Giá

đ  –  đ

  • 9800000đ
  • 46500000đ
Nhu cầu sử dụng
Tình trạng
Year
CPU
RAM
Storage
Màn hình
Card Đồ Hoạ

Macbook Air

Giảm 14%
32,000,000 đ 27,500,000 đ
Bạn tiết kiệm: 4,500,000 đ

Cấu hình :

Apple M3 (8 CPU - 10 GPU) 8GB 512GB Apple M3 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 512GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Thiết kế đồ họa, Business CPU: Apple M3 RAM: 8GB

Cấu hình :

Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 8GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 24GB 1TB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 512GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 1TB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Apple M2 RAM: 8GB

Cấu hình :

Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 8GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 24GB 1TB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 8GB 512GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 512GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 1TB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Apple M2 RAM: 8GB

Cấu hình :

Apple M3 8GB 256GB Apple M3 16GB 256GB Apple M3 16GB 512GB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Business, Văn phòng CPU: Apple M3 RAM: 8GB

Cấu hình :

Apple M3 8GB 256GB Apple M3 8GB 512GB Apple M3 16GB 256GB Apple M3 16GB 512GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Thiết kế đồ họa, Business CPU: Apple M3 RAM: 8GB

Cấu hình :

Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 8GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 16GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 24GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 8GB 512GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 512GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 1TB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Apple M2 RAM: 8GB

Cấu hình :

Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 8GB 256GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Thiết kế đồ họa CPU: Apple M2 RAM: 8GB

Cấu hình :

Apple M1 8GB 256GB Apple M1 8GB 512GB Apple M1 16GB 256GB Apple M1 16GB 512GB Apple M1 16GB 1TB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng, Business CPU: Apple M1 RAM: 8GB

Cấu hình :

Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 8GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 16GB 512GB Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 16GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 512GB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Apple M2 RAM: 8GB
Giảm 5%
Giảm Thêm
18,550,000 đ 17,550,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Apple M1 8GB 256GB Apple M1 16GB 256GB
Nhu cầu sử dụngBusiness, Thiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Apple M1 RAM: 8GB

Cấu hình :

Core I3 1.1GHz 8GB 128GB Core I3 1.1GHz 8GB 256GB Core I5 1.1GHz 8GB 256GB Core I5 1.1GHz 8GB 512GB Core I5 1.1GHz 16GB 256GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core I3 1.1GHz RAM: 8GB DDR4