Giá

đ  –  đ

  • 14700000đ
  • 34900000đ
Nhu cầu sử dụng
Tình trạng
Year
CPU
RAM
Storage
Màn hình
Card Đồ Hoạ

Cấu hình :

Core I5 1145G7 16GB 512GB T500 4GB FHD Core I7 1165G7 16GB 512GB T500 4GB FHD
Nhu cầu sử dụngWorkstation CPU: Intel Core I5 1145G7 RAM: 16GB DDR4

Cấu hình :

Core I7 12800H 32GB 512GB RTX T1200 4GB FHD Core I7 12800H 32GB 1TB RTX T1200 4GB FHD
Nhu cầu sử dụngWorkstation CPU: Intel Core I7 12800H RAM: 32GB DDR4

Cấu hình :

Core I7 10750H 16GB 512GB Quadro P620 4GB FHD
Nhu cầu sử dụngWorkstation CPU: Intel Core i7-10750H RAM: 16GB DDR4

Cấu hình :

Core I7 11800H 16GB 512GB Quadro T1200 4GB FHD Core XEON W 11850M 32GB 1TB Quadro RTX A4000 8GB UHD 4K Core XEON W 11850M 64GB 1TB Quadro RTX A5000 16GB UHD 4K Core I7 11850H 32GB 512GB Quadro RTX A2000 4GB UHD 4K Core I7 11850H 32GB 1TB Quadro RTX A2000 4GB UHD 4K
Nhu cầu sử dụngWorkstation CPU: Intel Core I7 11800H RAM: 16GB DDR4

Cấu hình :

Core I7 10750H 16GB 512GB Quadro P620 4GB FHD Core i7 10750H 32GB 512GB Quadro T1000 4GB UHD 4K Core I7 10850H 32GB 512GB Quadro T2000 4GB FHD
Nhu cầu sử dụngWorkstation CPU: Intel Core i7-10750H RAM: 16GB DDR4