Giá

đ  –  đ

  • 14200000đ
  • 58990000đ
Nhu cầu sử dụng
Tình trạng
Year
CPU
RAM
Storage
Màn hình
Card Đồ Hoạ

Asus Zenbook

Cấu hình :

Core Ultra 7 155H 16GB 512GB OLED 3K Core Ultra 9 185H 32GB 1TB OLED 3K
Nhu cầu sử dụngBusiness, Thiết kế đồ họa, van phong CPU: Intel Core Ultra 7 155H RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core i7-1355U 16GB 512GB OLED 2.8K Core i7-1355U 32GB 1TB OLED 2.8K Core Ultra 7 155U 32GB 1TB OLED 3K
Nhu cầu sử dụngBusiness, van phong CPU: Intel Core I7 1355U RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core i7-1250U 16GB 1TB FOLED 2.5K
Nhu cầu sử dụngBusiness CPU: Intel Core I7 - 1250U RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core Ultra 5 125H 16GB 512GB OLED 3K Core Ultra 7 155H 32GB 1TB OLED 3K Core Ultra 9 185H 32GB 1TB OLED 3K
Nhu cầu sử dụngBusiness, van phong CPU: Intel Core Ultra 5 125H RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core i5-1340P 16GB 512GB OLED 2.8K Core I7 1360P 16GB 512GB OLED 2.8K
Nhu cầu sử dụngvan phong, Business CPU: Intel Core I5 1340P RAM: 16GB DDR5
Giảm 6%
Giảm Thêm
16,500,000 đ 15,500,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Core Ultra 5 125H 8GB 512GB FHD+ Core Ultra 7 155H 16GB 1TB FHD+
Nhu cầu sử dụngBusiness, van phong CPU: Intel Core Ultra 5 125H RAM: 8GB DDR5

Cấu hình :

Core i9 13900H 16GB 1TB RTX 4060 8GB QHD 2.8K
Nhu cầu sử dụngvan phong, Thiết kế đồ họa CPU: Intel Core I9 13900H RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core Ultra 5 125H 8GB 512GB FHD+
Nhu cầu sử dụngBusiness, van phong CPU: Intel Core Ultra 5 125H RAM: 8GB DDR5
Giảm 16%
20,900,000 đ 17,500,000 đ
Bạn tiết kiệm: 3,400,000 đ

Cấu hình :

Core I7-1260P 16GB 512GB OLED 2.8K
Nhu cầu sử dụngBusiness, van phong CPU: Intel Core i7-1260P RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core I5 1340P 16GB 512GB OLED 2.8K Core I7 1360P 16GB 512GB OLED 2.8K AMD Ryzen 5-7530U 16GB 512GB OLED 2.8K
Nhu cầu sử dụngBusiness, van phong CPU: Intel Core I5 1340P RAM: 16GB DDR5
Giảm 18%
25,500,000 đ 20,900,000 đ
Bạn tiết kiệm: 4,600,000 đ

Cấu hình :

Core I5 13500H 8GB 512GB OLED 2.8K Core I7 13700H 16GB 512GB OLED 2.8K
Nhu cầu sử dụngBusiness, van phong CPU: Intel Core i7-13700H RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core I5 13500H 8GB 512GB OLED 2.8K
Nhu cầu sử dụngBusiness, van phong CPU: Intel Core I5 13500H RAM: 8GB DDR5