Giá

đ  –  đ

  • 6990000đ
  • 58500000đ
Nhu cầu sử dụng
Tình trạng
Year
CPU
RAM
Storage
Màn hình
Card Đồ Hoạ

ThinkPad X1 Carbon

Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core i7-1260P RAM: 32GB DDR5 Hard drive: 512GB M.2 PCIe NVMe®
Giảm 4%
Giảm Thêm
23,700,000 đ 22,700,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Core I7 1260P 16GB 1TB LTE 4G Core I7 1260P 16GB 512GB LTE 4G Core I7 1260P 16GB 256GB LTE 4G
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core I7 1260P RAM: 16GB DDR5
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core I7 1280P RAM: 32GB Hard drive: 1TB SSD

Cấu hình :

Core I7 1185G7 32GB 1TB UHD 4K Core I7 1185G7 32GB 512GB UHD 4K Core I7 1185G7 32GB 512GB FHD+
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core I7 1185G7 RAM: 32GB

Cấu hình :

Core Ultra 5 125U 8GB 256GB FHD+ Core Ultra 5 125H 16GB 256GB FHD+ Core Ultra 5 125H 16GB 512GB FHD+ Core Ultra 7 155H 16GB 512GB FHD+ Core Ultra 7 155H 32GB 512GB FHD+ Core Ultra 7 155H 32GB 1TB FHD+ Core Ultra 7 155H 32GB 1TB OLED 2.8K Core Ultra 7 155H 32GB 1TB OLED 2.8K LTE 4G Ultra 7 165U 64GB 1TB OLED 2.8K
Nhu cầu sử dụngBusiness CPU: Intel Core Ultra 5 125U RAM: 8GB DDR5

Cấu hình :

Core I7 1365U 32GB 512GB FHD+ Core I7 1370P 32GB 512GB FHD+
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business CPU: Intel Core I7 1365U RAM: 32GB DDR5

Cấu hình :

Core I5 1335U 16GB 256GB FHD+ Core I5 1335U 16GB 512GB FHD+ Core I7 1355U 16GB 512GB FHD+ Core I7 1365U 16GB 1TB FHD+ Core I7 1365U 32GB 512GB FHD+ Core I7 1355U 16GB 1TB FHD+
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core I5 1335U RAM: 16GB DDR5

Cấu hình :

Core I5 1240P 8GB 256GB FHD+ Core I5 1235U 16GB 512GB FHD+ Core I5 1240P 16GB 512GB FHD+ Core I7 1260P 16GB 256GB LTE 4G Core I7 1255U 16GB 1TB FHD+ Core I7 1260P 16GB 512GB FHD+ Core I7 1280P 32GB 1TB FHD+ Core I7 1280P 32GB 512GB FHD+ Core I7 1260P 16GB 1TB FHD+ Core I7 1260P 32GB 512GB FHD+ (Thêm +2)
Nhu cầu sử dụngBusiness CPU: Intel Core I5 1240P RAM: 8GB DDR5

Cấu hình :

Core I5 1135G7 8GB 256GB FHD+ Core I5 1135G7 16GB 512GB FHD+ Core I5 1145G7 16GB 256GB FHD+ Core I5 1145G7 16GB 512GB UHD 4K Core I7 1165G7 16GB 256GB FHD+ Core I7 1165G7 16GB 512GB UHD 4K Core I7 1165G7 32GB 512GB UHD 4K Core I 7 1185G7 32GB 1TB UHD 4K Core I7 1185G7 32GB 512GB FHD+ Core I7 1165G7 16GB 512GB FHD+
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business CPU: Intel Core I5 1135G7 RAM: 8GB DDR4

Cấu hình :

Core i7 10510U 16GB 256GB FHD Core i7 10710U 16GB 512GB FHD Core i7 10710U 16GB 1TB UHD 4K
CPU: Intel Core I7 10510U RAM: 16GB DDR3 Hard drive: 256GB M.2 PCIe NVMe®

Cấu hình :

Core I5 10210U 8GB 256GB FHD Core I5 10210U 16GB 256GB FHD Core I5 10210U 16GB 512GB FHD Core I7 10510U 16GB 256GB FHD Core I7 10610U 16GB 512GB QHD 2K Core I7 10510U 16GB 256GB UHD 4K Core I7 10510U 16GB 512GB UHD 4K Core I7 10510U 16GB 512GB FHD Core i7 10610U 16GB 1TB QHD 2K
CPU: Intel Core I5 10210U RAM: 8GB DDR3 Hard drive: 256GB M.2 PCIe NVMe®

Cấu hình :

Core i5 8365U 8GB 256GB FHD Core i5 8365U 16GB 256GB FHD Core I5 8265U 16GB 512GB FHD Core i7 8665U 16GB 256GB FHD Core i7 8665U 16GB 512GB FHD Core i7 8565U 16GB 256GB QHD 2K Core i7 8665U 16GB 1TB FHD Core i7 8665U 16GB 512GB UHD 4K Core I7 10510U 16GB 512GB FHD
Nhu cầu sử dụngVăn phòng CPU: Intel Core I5 8365U RAM: 8GB DDR4

Cấu hình :

Core I5 6300U 8GB 256GB FHD Core I5 7300U 16GB 256GB FHD Core I7 7500U 16GB 1TB FHD Core I7 7500U 16GB 256GB FHD Core I7 7500U 16GB 512GB FHD
CPU: Intel Core I5 6300U RAM: 8GB DDR3 Hard drive: 256GB M.2 PCIe NVMe®

Cấu hình :

Core I7 8650U 8GB 256GB FHD Core I5 8250U 16GB 256GB FHD Core I5 8250U 16GB 512GB FHD Core I7 8650U 16GB 256GB FHD Core I7 8650U 16GB 512GB FHD
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core I5 8250U RAM: 16GB DDR3

Cấu hình :

Core I7 1280P 32GB 512GB UHD 4K Core I7 1280P 32GB 512GB FHD+ Core I7 1280P 32GB 1TB UHD 4K
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core I7 1280P RAM: 32GB DDR5

Cấu hình :

Core I7 1185G7 16GB 512GB FHD+ Core I7 1165G7 16GB 512GB FHD+
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business CPU: Intel Core I7 1165G7 RAM: 16GB DDR4