Giá

đ  –  đ

  • 30700000đ
  • 167000000đ
Nhu cầu sử dụng
Tình trạng
Year
CPU
RAM
Storage
Màn hình
Card Đồ Hoạ

MacBook Pro 14 inch

Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business, Thiết kế đồ họa CPU: Apple M3 RAM: 16GB Hard drive: 1TB SSD
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business CPU: Apple M1 Pro RAM: 32GB Hard drive: 512GB SSD

Cấu hình :

APPLE M3 MAX (16 CPU, 40GPU) 128GB 8TB Apple M3 MAX (14 CPU - 30 GPU) 36GB 1TB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa CPU: Apple M3 MAX RAM: 36GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business CPU: Apple M1 Pro RAM: 16GB Hard drive: 512GB SSD
Giảm 2%
Giảm Thêm
44,900,000 đ 43,900,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Apple M3 Pro (11 CPU - 14 GPU) 18GB 512GB Apple M3 Pro (12 CPU - 18 GPU) 18GB 1TB
Nhu cầu sử dụngBusiness, Thiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Apple M3 Pro RAM: 18GB
Giảm 3%
Giảm Thêm
34,700,000 đ 33,700,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Apple M3 (8 CPU - 10 GPU) 8GB 512GB
Nhu cầu sử dụngBusiness, Thiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Apple M3 RAM: 8GB

Cấu hình :

Apple M3 Pro (11 CPU - 14 GPU) 18GB 512GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Thiết kế đồ họa, Business CPU: Apple M3 Pro RAM: 18GB

Cấu hình :

Apple M3 (8 CPU - 10 GPU) 8GB 512GB Apple M3 Pro (12 CPU - 18 GPU) 18GB 4TB Apple M3 (8 CPU - 10 GPU) 8GB 1TB Apple M3 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 512GB Apple M3 Pro (11 CPU - 14 GPU) 18GB 512GB Apple M3 Pro (11 CPU - 14 GPU) 36GB 512GB Apple M3 Pro (12 CPU - 18 GPU) 18GB 1TB Apple M3 Pro (12 CPU - 18 GPU) 36GB 1TB Apple M3 MAX (14 CPU - 30 GPU) 36GB 1TB
Nhu cầu sử dụngBusiness, Thiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Apple M3 RAM: 8GB

Cấu hình :

Apple M2 Pro (10 CPU - 16 GPU) 16GB 512GB Apple M2 Pro (10 CPU - 16 GPU) 32GB 512GB Apple M2 Pro (12 CPU - 30 GPU) 32GB 1TB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Thiết kế đồ họa, Business CPU: Apple M2 Pro RAM: 16GB

Cấu hình :

Apple M1 Pro (8 CPU - 14 GPU) 16GB 512GB Apple M1 Pro (10 CPU - 16 GPU) 16GB 1TB Apple M1 Pro (8 CPU - 14 GPU) 32GB 512GB Apple M1 Pro (8 CPU - 14 GPU) 32GB 1TB Apple M1 Pro (10 CPU - 16 GPU) 32GB 1TB Apple M1 MAX (10 CPU - 32 GPU) 32GB 1TB Apple M1 MAX (10 CPU - 32 GPU) 64GB 1TB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng, Business CPU: Apple M1 Pro RAM: 16GB

Cấu hình :

Apple M1 Pro (10 CPU - 14 GPU) 32GB 512GB Apple M1 MAX (10 CPU - 24 GPU) 32GB 512GB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng, Business CPU: Apple M1 Pro RAM: 32GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Business CPU: Apple M1 Pro RAM: 16GB Hard drive: 1TB SSD