Giá

đ  –  đ

  • 10500000đ
  • 32500000đ
Nhu cầu sử dụng
Tình trạng
Year
CPU
RAM
Storage
Màn hình
Card Đồ Hoạ

Macbook Pro 2019

Cấu hình :

Core I7 2.6GHz 16GB 256GB Core i9 2.3GHz 32GB 512GB Core I7 2.6GHz 16GB 512GB Core I7 2.6GHz 32GB 256GB Core I7 2.6GHz 32GB 512GB Core i9 2.3GHz 16GB 512GB Core i9 2.3GHz 32GB 1TB
Nhu cầu sử dụngvan phong, Thiết kế đồ họa CPU: Intel Core i7 2.6GHz RAM: 16GB DDR4

Cấu hình :

Core I7 2.6GHz 16GB 512GB Radeon Pro 5300M 4GB Core I9 2.3Ghz 16GB 512GB Radeon Pro 5300M Core I7 2.6GHz 32GB 512GB Radeon Pro 5300M 4GB Core I7 2.6GHz 32GB 1TB Radeon Pro 5300M 4GB Core I9 2.3GHz 16GB 1TB Radeon Pro 5500M 4GB Core I9 2.3GHz 32GB 512GB Radeon Pro 5300M 4GB Core I9 2.3GHz 32GB 512GB Radeon Pro 5500M 4GB Core I9 2.3GHz 32GB 1TB Radeon Pro 5500M 4GB Core I9 2.3GHz 32GB 1TB Radeon Pro 5500M 8GB Core I9 2.3GHz 32GB 2TB Radeon Pro 5500M 8GB (Thêm +3)
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Gaming, van phong CPU: Intel Core i7 2.6GHz RAM: 16GB DDR4

Cấu hình :

Core I7 1.7Ghz 16GB 256GB Core I5 1.4Ghz 8GB 256GB Core I7 2.8Ghz 16GB 256GB Core I7 2.8Ghz 16GB 512GB Core I7 2.8Ghz 16GB 1TB Core I5 1.4Ghz 16GB 512GB Core I5 1.4Ghz 8GB 128GB Core I5 2.4Ghz 8GB 256GB Core I5 2.4Ghz 8GB 512GB Core I5 2.4Ghz 16GB 256GB (Thêm +1)
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Business, van phong CPU: Core I7 1.7Ghz RAM: 16GB DDR3