Sale

FLASH SALE! Giảm ngay laptop 1 triệu

Khuyến mãi Hot: GIỜ VÀNG GIÁ SỐC:

Thời gian khuyến mãi: từ 07/06/2024 đến 26/06/2024

Giảm 4%
Giảm Thêm
25,500,000 đ 24,500,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

AMD Ryzen 5 7640HS 16GB 512GB RTX 4060 8GB 16'' FHD+ Core I7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 6GB QHD 2K Core I7 13620H 16GB 1TB RTX 4060 8GB QHD 2K
Nhu cầu sử dụngGaming CPU: AMD Ryzen 5 7640Hs RAM: 16GB DDR5
Giảm Thêm
25,700,000 đ 24,700,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

AMD Ryzen 5 7640HS 16GB 512GB RTX 4060 8GB 16'' FHD+ Core I7 14650HX 16GB 1TB RTX 4050 6GB QHD 2K Core I7 14650HX 16GB 1TB RTX 4060 8GB QHD 2K Core I7 14650HX 16GB 1TB RTX 4070 8GB QHD 2K
CPU: AMD Ryzen 5 7640Hs RAM: 16GB DDR5 Hard drive: 512GB M.2 PCIe NVMe®
ThinkPad X1 Nano 2K 13.3 inch - 2021
Giảm 5%
Giảm Thêm
18,400,000 đ 17,400,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Core I7 1180G7 16GB 256GB QHD 2K TouchScreen Core I7 1180G7 16GB 512GB QHD 2K TouchScreen
CPU: Intel Core I7 1180G7 RAM: 16GB DDR4 Hard drive: 256GB M.2 PCIe NVMe®
Giảm 3%
Giảm Thêm
35,200,000 đ 34,200,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 8GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 16GB 512GB Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 16GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 512GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Thiết kế đồ họa CPU: Apple M2 RAM: 16GB
Giảm 1%
Giảm Thêm
76,000,000 đ 75,000,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Apple M3 MAX (14 CPU - 30 GPU) 36GB 1TB Apple M3 MAX (16 CPU - 40 GPU) 48GB 1TB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa CPU: Apple M3 MAX RAM: 36GB
Giảm 1%
Giảm Thêm
83,500,000 đ 82,500,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa CPU: Apple M3 MAX RAM: 36GB Hard drive: 1TB SSD
Giảm 2%
Giảm Thêm
44,900,000 đ 43,900,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Apple M3 Pro (11 CPU - 14 GPU) 18GB 512GB Apple M3 Pro (12 CPU - 18 GPU) 18GB 1TB
Nhu cầu sử dụngBusiness, Thiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Apple M3 Pro RAM: 18GB
Giảm 4%
Giảm Thêm
23,700,000 đ 22,700,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Core I7 1260P 16GB 1TB LTE 4G Core I7 1260P 16GB 512GB LTE 4G Core I7 1260P 16GB 256GB LTE 4G
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core I7 1260P RAM: 16GB DDR5
Giảm 5%
Giảm Thêm
20,500,000 đ 19,500,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Core I7 1355U 16GB 512GB FHD+ Core I7 1355U 16GB 1TB FHD+
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: Intel Core I7 1355U RAM: 16GB DDR5
Giảm 3%
Giảm Thêm
34,700,000 đ 33,700,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Apple M3 (8 CPU - 10 GPU) 8GB 512GB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng, Business CPU: Apple M3 RAM: 8GB
Giảm 5%
Giảm Thêm
21,500,000 đ 20,500,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Core i7 10850H 32GB 1TB Quadro T1000 4GB FHD Core i7 10875H 32GB 512GB Quadro T1000 4GB UHD 4K
Nhu cầu sử dụngBusiness, Workstation, Thiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Intel Core I7 10850H RAM: 32GB DDR4
Giảm 4%
Giảm Thêm
27,500,000 đ 26,500,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

AMD Ryzen 7 6850U 32GB 1TB QHD 2.8K Touch AMD Ryzen 7 6850U 16GB 512GB FHD+
Nhu cầu sử dụngBusiness, Văn phòng CPU: AMD Ryzen 7 6850U RAM: 32GB DDR5
Giảm 5%
Giảm Thêm
18,550,000 đ 17,550,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Apple M1 8GB 256GB Apple M1 16GB 256GB
Nhu cầu sử dụngBusiness, Thiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Apple M1 RAM: 8GB
ThinkPad X1 Nano 2K 13.3 inch - 2021
Giảm 4%
Giảm Thêm
24,900,000 đ 23,900,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Core I7 1370P 16GB 1TB SSD QHD 2K Core I5 1340P 16GB 512GB QHD 2K Core I7 1360P 16GB 512GB QHD 2K
CPU: Intel Core I5 1340P RAM: 16GB DDR5 Hard drive: 512GB M.2 PCIe NVMe®
ThinkPad X1 Nano 2K 13.3 inch - 2021
Giảm 6%
Giảm Thêm
16,900,000 đ 15,900,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Core I5 1130G7 8GB 256GB QHD 2K Core I7 1180G7 16GB 256GB QHD 2K TouchScreen Core I7 1180G7 16GB 512GB QHD 2K TouchScreen
CPU: Intel Core I5 1130G7 RAM: 8GB DDR4 Hard drive: 256GB M.2 PCIe NVMe®
Giảm 2%
Giảm Thêm
55,500,000 đ 54,500,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ

Cấu hình :

Apple M3 Pro (12 CPU - 18 GPU) 18GB 512GB Apple M3 Pro (12 CPU - 18 GPU) 36GB 512GB Apple M3 MAX (14 CPU - 30 GPU) 36GB 1TB Apple M3 MAX (16 CPU - 40 GPU) 48GB 1TB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Business, Văn phòng CPU: Apple M3 Pro RAM: 18GB
Giảm 3%
Giảm Thêm
30,900,000 đ 29,900,000 đ
Bạn tiết kiệm: 1,000,000 đ
Nhu cầu sử dụngGaming CPU: Intel Core I7 13620H RAM: 16GB DDR4 Hard drive: 512GB M.2 PCIe NVMe®