Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm
Lọc tìm sản phẩm Lọc tìm sản phẩm

Macbook Pro M2

► Pre-order MacBook Pro M2 2022

► Quy trình đặt trước cọc và dự kiến trả hàng:

+ Đặt cọc 3,000,000 đ chuyển vào tài khoản

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THỜI ĐẠI SỐ STK 559080868 : ACB CN TP.HCM

+ Nội dung chuyển khoản: Họ tên - Số điện thoại - Pre Order Mac M2 2022 - Cấu Hình

- Thời gian đặt hàng: từ 8 đến 14 tuần