Sản phẩm dịch vụ

Tại đây chúng tôi cung cấp các dịch vụ cài đặt trên nền MAC và IOS của Apple:

  • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho các dòng máy Mac
  • Cài đặt và nâng cấp Hardware, Software, và hệ điều hành Mac OS X và Windows trên máy MacBook Pro các loại.
  • Cài đặt Ứng dụng cho máy Macintosh và Windows: Word Excel Powerpoint, Adobe Create Suite 5, Adobe Acrobat Pro, ACD See, Aptures, WinZip-Rar….