Lọc tìm sản phẩm Lọc tìm sản phẩm

Macbook - iMac Cũ

Đánh giá chất lượng bề ngoài sản phẩm Macbook cũ:

Máy Like New: Là máy như mới về ngoại hình, ít sử dụng! Bảo hành 12 tháng.

Máy New 99%: Là máy ngoại hình đẹp không có trầy xước, cấn móp. Có thể có trầy nhẹ ít nhưng không ảnh hưởng đến mặt thẩm mỹ khi nhìn. Bảo hành 6 - 12 tháng.

Máy New 98%: Là máy ngoại hình có trầy xước nhẹ, cấn nhẹ. Bảo hành 6 - 12 tháng.

Máy New 97%: Là máy có ngoại hình cấn hoặc móp, có trầy... theo thời gian sử dụng. Bảo hành 1- 3 - 6 tháng

Máy New 95%: Là máy cấn móp nhiều chỗ, xước nhiều chỗ... Bảo hành 1 - 3 tháng.

Macbook cùng cấu hình có ngoại hình đẹp và xấu khác nhau, sẽ có giá khác nhau chênh lệch từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.