Reset Password Macbook

Dùng câu lệnh:

  1. Mở máy lên đồng thời nhấn giữ Command và S, để boot vào chế độ Single User Mode (giống như Dos bên win)
  2. Nếu để ý bạn sẽ thấy trên màn hình có 2 câu lệnh, hãy nhập đúng theo yêu cầu
  3. Nhập /sbin/fsck -fy và đợi tầm 1p để máy thực hiện.
  4. Nhập tiếp /sbin/mount -uw / , sẽ có dấu nhắc hiện ra.
  5. Đến lúc này, nếu muốn thay đổi password chỉ việc nhập lệnh
  6. Nhập vào password mới theo yêu cầu trên màn hình.
  7. Dùng lệnh reboot để khởi động lại máy.

P/S: Ở bước 5 nếu như bạn không muốn tạo password mới, mà muốn bỏ hẳn tài khoản user có sẵn, tạo một tài khoản user mới thì nhập

-> Khi khởi động lại máy sẽ trở về tình trạng như mới cài lại MacOS (wellcome -> nhập user mới).Data theo user cũ sẽ mất hết.

Không có sản phẩm nào trong mục này