Sửa Chữa & Thay Thế & Nâng cấp Phần Cứng

Thay Pin ( Bảo Hành 6 Tháng )

 • Macbook Pro 13'' - 15'' 2013 -> 2015 : 1.500k / 1.600k
 • Macbook Air 11'' - 13'' 2013 -> 2017 : 1.500k / 1.600k
 • Macbook Pro 13'' 2016 -> 2019 : 2.600k:
 • Macbook Air 13'' 2018 -> 2019 : 2.500k
 • Macbook Air / Pro 13'' 2020 : 2.700k


Thay LCD ( Bảo Hành 3 Tháng )

 • Macbook Pro 13'' & 15''< 2015 : 9.000K . Nguyên khung : 12.000K
 • Macbook Pro 13" <2016 - 2018 : Nguyên khung : 12.500K
 • Macbook Pro 15" <2016 - 2018 : Nguyên khung là 17.500K
 • Macbook Pro & Air 2018 : 10.500k
 • Macbook Air 13'' <2017 : 6.500k - Nguyên khung 7.500k
 • Macbook Air 11.6'' : 2.500k
 • Macbook Pro 16 inch : 19.500k


Nâng Cấp SSD ( Bảo Hành 3 Tháng )

 • 128GB -> 256GB : 2.500k ( 2015 thêm 500K )
 • 256GB -> 512GB : 3.000k ( 2015 thêm 500K )
 • 128GB -> 512GB SSD : 3.500k ( 2015 thêm 500K )
 • 128GB -> SSD 1000GB : 6.000k ( 2015 Thêm 1.000K)

Không có sản phẩm nào trong mục này