Sửa Chữa & Thay Thế & Nâng cấp Phần Cứng

Thay Pin

Macbook Pro 13'' 15'' <2015 : 1.800k

Macbook Pro 13'' 15'' > 2015 : 2.000k

Macbook Air 13'' 2017 : 1.800k

Macbook Air 13'' 2018 : 2.500k


Thay LCD

Macbook Pro 13'' & 15'' < 2015 : 9.000K |. Nguyên khung : 12.000K

Macbook Pro 13'' & 15'' <2016 - 2017 : 11.000K | Nguyên khung là 14.000K

Macbook Pro & Air 2018 : 10.500k

Macbook Air 13'' <2017 : 6.500k - Nguyên khung 7.500k

Macbook Air 11.6'' : 2.500k


Nâng Cấp SSD

128GB -> 256GB : 2.500k ( 2015 thêm 500K )

256GB -> 512GB : 3.000k ( 2015 thêm 500K )

128GB -> 512GB SSD : 3.500k ( 2015 thêm 500K )

128GB -> SSD 1000GB : 6.000k ( 2015 Thêm 1.000K)

Không có sản phẩm nào trong mục này