Lọc tìm sản phẩm Lọc tìm sản phẩm

ThinkPad New - Outlet

  • ThinkPad New - Outlet bao gồm : Nhập khẩu Hàng giảm giá của nhà sản xuất do tồn kho lâu hoặc các đơn hàng bị hủy , bao gồm các đơn hàng Refurbished (hay refactory, reconditioned) là những sản phẩm vì nhiều lý do phải trả về nhà sản xuất, chẳng hạn như máy trưng bày tại các hội chợ thương mại,... Sau đó được kiểm tra, đóng thùng lại trước khi tái xuất thị trường với giá rẻ hơn 10% - 30% so với Brand New
  • ]ThinkPad Outlet có mức giá nằm giữa Laptop mới 100% và laptop cũ nhưng Chất Lượng có thể nói là gần như tương đương với laptop mới 100%. Mua ThinkPad Outlet có thể giúp bạn tiết kiệm được vài triệu tùy theo mẫu.